Istoric

În cadrul procesului de privatizare, O.G. nr. 55/2003 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a SNP Petrom, aprobată prin Legea 538/2003, prevede că salariații societății au dreptul să achiziționeze acțiuni ale societății până în limita a 8% din capitalul social, la același preț cu care se vor vinde acțiunile în cadrul procesului de privatizare. Cota procentuală ce urmează a fi achiziționată de salariați și momentul la care se va realiza achiziționarea de către salariați vor fi stabilite printr-o Hotărâre a Guvernului.

Anterior O.G. nr. 55/2003, drepturile salariaților au fost consituite în următoarele etape:

– În anul 1997 în baza O.U.G. nr. 49/1997 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 15 septembrie 1997, a fost înființată Societatea Națională a Petrolului “Petrom” SA București;

– Potrivit art. 9 din Anexa 1 a O.U.G. nr. 49/1997, salariații societății aveau dreptul de preemțiune privind achiziționarea unui procent de 10% din acțiunile societății, prețul per acțiune fiind egal cu valoarea contabilă a acțiunii;

– Un fapt important prevăzut  de O.G. nr. 55/2003 îl reprezintă mențiunea că vânzarea de către Ministerul Economiei a pachetului de acțiuni pentru care salariații au dreptul de cumpărare se va efectua în mod direct către aceștia.

Dat fiind ca până în anul 2014 Guvernul nu a emis o hotărâre prin care să stabilească momentul la care se poate realiza achiziționarea acțiunilor SNP Petrom de către salariați și nici cota procentuală ce urmează a fi achiziționată, o parte dintre salariații SNP Petrom au acționat în instanța Guvernul României. Astfel la Curtea de Apel București a fost înregistrat dosarul nr. 1442/2/2015, care a trecut prin următoarele etape:

– În primă fază, la dată de 26 iunie 2015 prin sentința nr. 1901, Curtea de Apel București secția VIII contencios administrativ și fiscal a respins ca nefondată cererea;

– Împotriva sentinței 1901 din 26 iunie 2015 s-a formulat recurs, acesta fiind judecat de Înalta Curte de Casație și Justiție – secția de contencios administrativ și fiscal;

– În cadrul recursului au fost depuse și alte cereri de intervenție, dar acestea au fost respinse ca inadmisibile, motivat de faptul că au fost formulate pentru prima dată în față instituției de recurs.

Prin Decizia 2370/08.05.2019 s-au admis recursurile declarate și a fost admisă cererea de chemare în judecată, fiind obligat Guvernul României să adopte o hotărâre de guvern pentru punerea în aplicare a dispozițiilor art. 9 din Anexa 1 la O.U.G nr. 49/1997, astfel cum a fost modificat prin O.G. nr. 55/2003 în vederea vânzării de acțiuni ale OMV Petrom SA, până în limita a 8% din capitalul social, la același preț la care au fost vândute acțiunile în cadrul procesului de privatizare, sub sancțiunea unor penalități de 1000 lei pe fiecare zi de întârziere de la data pronunțării prezentei decizii și până la executarea obligației. Hotărârea este definitivă.

Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție cu nr. 2370/08.05.2019, prevede următoarele puncte importante:

– Obligă Guvernul României să adopte o Hotărâre de Guvern în vederea vânzării de acțiuni ale OMV Petrom SA către foștii salariați Petrom care au fost parte în proces. Data la care este dată această Hotărâre cât și conținutul ei rămân în la latitudinea Guvernului;

– Impune o penalitate de 1000 de lei pe zi pentru fiecare zi de întârziere până la dată îndeplinirii obligației principale. Penalitățile se aplică individual pentru fiecare parte în proces, în legislația noastră neexistând prevăzute penalități per dosar ci numai per relație creditor-debitor.

În cazul neîndeplinirii obligației de către Guvern, Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție cu nr. 2370/08.05.2019 poate fi pusă în executare silită în termen de 3 ani de la dată pronunțării. Important: acest termen expiră (se prescrie) în data de 08.07.2022.

Începerea executării silite presupune următoarele:

– Onorariu avocat, executor și taxe judiciare

– Identificarea persoanei îndreptățite în contextul Deciziei mai sus menționate

– Pregătirea cererii de executare silită

Până la acest moment, majoritatea cererilor de executare silită au fost respinse de instanța ori sunt contestate de debitor, din motive de vicii procedurale sau încadrare legislativă eronată, ceea ce poate conduce la pierderea drepturilor dobândite prin Decizia anterior menționată.

Nu rata șansa de a-ți valorifica drepturile!

Până la data de 08.07.2022 când se fac 3 ani de la pronunțarea Hotărârii nr. 2370/08.05.2019 dată de ICCJ, în dosarul 1442/2/2015, salariații parte în dosar au 3 opțiuni:

1. Nu acționează în niciun fel și atunci pierd drepturile obținute prin Hotărârea nr. 2370/08.05.2019.

Rezultat: salariatul pierde orice șansă de a câștiga

2. Așteaptă până la termenul de prescripție (08.07.2022) emiterea Hotărârii de Guvern, pentru a cumpără acțiunile și în cazul neemiterii acționează prin intermediul unor avocați și executori împotriva Guvernului pentru a întrerupe prescripția.

Rezultat: salariatul trebuie să depună eforturi considerabile (timp alocat întâlnirilor, căutarea diverselor soluții și parteneriate, plata avocaților și executorilor etc), având șanse mici de reușită (acționând ca un terț solitar împotriva Guvernului României).

3. Încheie contracte cu o societate care oferă posibilitatea obținerii drepturilor fără ca salariatul să fie nevoit să contribuie financiar și fără ca acesta să apeleze la consultanți, avocați, executori, s.a.m.d. pentru a demara o acțiune de executare împotriva Guvernului, societatea suportând costurile și având logistica și experții necesari demarării unei astfel de acțiuni, în timp util astfel încât să întrerupă termenul de prescripție (08.07.2022).

Rezultat: salariatul câștigă timp și bani, societatea fiind responsabilă de recuperarea creanțelor și plățile către salariat, având șanse mari de reușită (societatea reprezintă un număr mare de terți, având echipe specializate și bugetele necesare).

Oferta PetroActive

PetroActive, societate pe acțiuni înregistrată în România, propune un parteneriat cu persoanele îndreptățite, în vederea derulării procedurilor de executare silită aferente Deciziei nr. 2370/din 08.05.2019. Important: trebuie să iei o decizie în timp util, în caz contrar vei pierde toate drepturile obținute!

Ce drepturi poți valorifica cu noi?

– Dreptul la cumpărarea acțiunilor la prețul de privatizare sau transformarea acestora în bani, respectiv îndeplinirea obligației de a face pe care o are Guvernul;

– Dreptul la penalități, respectiv suma de 1000 de lei pentru fiecare zi de întârziere;

Cum funcționează parteneriatul?

– Semnăm contractul și preluăm mandatul de reprezentare legală;

– Achităm o sumă de 1000 de lei, prin mandat poștal sau ordin de plată în cont bancar, în termen de 10 zile lucrătoare de la semnarea contractului. Această suma nu se restituie;

– Suportăm toate cheltuielile legale de executare silită și reprezentare în instanță, care au un termen estimativ între 6 luni și 3 ani;

– Suportăm toate cheltuielile legale pentru taxe și onorarii avocațiale aferente acțiunilor viitoare în instanță;

– Achităm 50% din profitul rezultat în urma comercializării acțiunilor;

– Achităm 30% din profitul rezultat în urma încasării penalităților;

Ce câștigă clienții noștri?

– Nu plătesc taxe și onorarii pentru reprezentare în instanță;

– În cazul emiterii Hotărârii de Guvern pentru punerea în vânzare a acțiunilor, nu trebuie să plătească aceste acțiuni, societatea o va face pentru ei;

– Încasează avansul de 1000 de lei;

– Beneficiază de sprijin profesional în fața instanței;

– Au o șansă reală să recupereze o parte semnificativă din drepturile lor.

De ce să colaborezi cu noi?

– Toate cheltuielile sunt în seama noastră – investim propriul capital, pentru ca persoanele îndreptățite să nu mai fie nevoite să o facă

– Succesul tău este succesul nostru! – suntem direct interesați într-un rezultat pozitiv, pentru a finaliza cu succes procedurile de executare silită

– Implicăm avocați de top din România și din afară – echipa este formată din avocați cu experiență certificată și reușite demonstrate în procesul de recuperare de creanțe de la Guvernul României

– Mai mulți suntem mai puternici, singuri suntem ignorați – reprezentăm și beneficiem deja de încrederea a peste 5000 de oameni

– Cei mai buni executori judecătorești în materie – oferim proceduri legale complete pentru a putea recupera rapid creanțele clienților noștrii

Fișiere utile

Mai jos îți punem la dispoziție câteva fișiere în format PDF, care pot fi descărcate și printate.

– Oferta PetroActive;

– Cele 2 contracte (contractul de cesiune și contractul de asociere în participație);

– Pentru că ne dorim transparența în comunicare;

– O listă cu cele mai frecvente întrebări primite de la oameni și răspunsurile aferente.

Suport dedicat la nivel național

Vă punem la dispoziție o echipă de reprezentanți zonali dedicați, care pot să vă răspundă la orice întrebări și să vă ofere suportul de care aveți nevoie. Pentru a accesa lista de reprezentanți zonali vă rugăm să dați click pe butonul REPREZENTANȚI ZONALI de mai jos.

AB AR AG BC BH BN BT BV BR BZ CS CL CJ CT CV DB DJ GL GR GJ HR HD IL IS IF MM MH MS NT OT PH SM SJ SB SV TR TM TL VS VL VN

Întrebări & răspunsuri

Deoarece ne dorim transparență și vrem ca tu să fii informat, mai jos găsești o parte din întrebările care ne-au fost puse de-a lungul timpului. În cazul în care ai o întrebare și nu găsești răspunsul aferent, te rugăm să ne contactezi la office@petroactive.ro sau discută cu unul dintre reprezentanții noștrii regionali – pentru că doar o persoană informată poate lua decizii corecte!

Despre proiectul 8%

Ce reprezintă procesul pentru 8%? Când a început? Cine a inițiat procesul?

Dat fiind ca până în anul 2014 Guvernul nu a emis o Hotărâre prin care să stabilească momentul la care se poate realiza achiziționarea acțiunilor SNP Petrom de către salariați și nici cota procentuală ce urmează a fi achiziționată, o parte dintre salariații SNP Petrom au acționat în instanța Guvernul României. Astfel la Curtea de Apel București a fost înregistrat dosarul nr. 1442/2/2015.

În data de 26 iunie 2015 prin sentința nr. 1901, Curtea de Apel București secția VIII contencios administrativ și fiscal a respins ca nefondată cererea.

Împotriva sentinței 1901 din 26 iunie 2015 s-a formulat recurs, acesta fiind judecat de Înalta Curte de Casație și Justiție – secția de contencios administrativ și fiscal.

Au fost depuse și cereri de intervenție, dar acestea au fost respinse ca inadmisibile, motivat de faptul că au fost formulate pentru prima dată în fața instituției de recurs.

Prin Decizia 2370/08.05.2019 s-au admis recursurile declarate și a fost admisă cererea de chemare în judecată, fiind obligat Guvernul României să adopte o hotărâre de guvern pentru punerea în aplicare a dispozițiilor art. 9 din Anexa 1 la O.U.G nr. 49/1997, astfel cum a fost modificat prin O.G. nr. 55/2003 în vederea vânzării de acțiuni ale OMV Petrom SA, până în limita a 8% din capitalul social, la același preț la care au fost vândute acțiunile în cadrul procesului de privatizare, sub sancțiunea unor penalități de 1000 lei pe fiecare zi de întârziere de la data pronunțării prezenței decizii și până la executarea obligației. Hotărârea este definitivă.

Ce condiții trebuiau îndeplinite pentru a face parte din proces?

La proces au putut participa doar salariații și foștii salariați Petrom care au avut ca angajator SNP Petrom în perioada octombrie 1997 – septembrie 2004 (data privatizării).

Care a fost scopul acestui proces? Ce s-a obținut până acum?

Scopul procesului a fost obținerea dreptului de a achiziționa acțiuni la același preț la care au fost vândute acțiunile în cadrul procesului de privatizare.

Prin Decizia 2370/08.05.2019 s-au admis recursurile declarate și a fost admisă cererea de chemare în judecată, fiind obligat Guvernul României să adopte o Hotărâre de Guvern pentru punerea în aplicare a dispozițiilor art. 9 din Anexa 1 la O.U.G nr. 49/1997, astfel cum a fost modificat prin O.G. nr. 55/2003 în vederea vânzării de acțiuni ale OMV Petrom SA, până în limita a 8% din capitalul social, la același preț la care au fost vândute acțiunile în cadrul procesului de privatizare, sub sancțiunea unor penalități de 1000 lei / zi de întârziere de la data pronunțării prezentei decizii și până la executarea obligației. Hotărârea este definitivă.

Ce urmează să se întâmple de acum înainte?

Prin hotărârea definitivă, Guvernul este obligat  să adopte până la dată de 08.05.2022 (termenul de prescripție) o Hotărâre de Guvern pentru punerea în aplicare a dispozițiilor art. 9 din Anexă 1 la O.U.G nr. 49/1997, astfel cum a fost modificat prin O.G. nr. 55/2003 în vederea vânzării de acțiuni ale OMV Petrom SA, până în limita a 8% din capitalul social, la același preț la care au fost vândute acțiunile în cadrul procesului de privatizare, sub sancțiunea unor penalități de 1000 lei / zi de întârziere de la data pronunțării prezentei decizii și până la executarea obligației.

Având în vedere că de la data introducerii acțiunii în instanță (începutul anului 2015) și până la finalizarea procesului (mai 2019) au trecut mai mult de 4 ani, în urma discuțiilor cu salariații Petrom s-a constatat că foarte mulți nu mai au posibilitatea financiară pentru a procura aceste acțiuni (majoritatea acestora fiind disponibilizați de către societate).

Ce opțiuni am?

Până la data de 8.05.2022 când se fac 3 ani de la pronunțarea Hotărârii nr. 2370/08.05.2019 dată de ICCJ, în dosarul 1442/2/2015 salariații parte în dosar au 3 opțiuni:

1. Nu acționează în niciun fel și atunci pierd drepturile obținute prin Hotărârea nr. 2370/08.05.2019.

2. Așteaptă până la termenul de prescripție (08.05.2022) emiterea Hotărârii de Guvern, pentru a cumpără acțiunile și în cazul neemiterii acționează prin intermediul unor avocați și executori împotriva Guvernului pentru a întrerupe prescripția.

3. Încheie contracte cu o societate care oferă posibilitatea obținerii drepturilor fără ca salariatul să fie nevoit să contribuie financiar și fără ca acesta să apeleze la consultanți, avocați, executori, ș.a.m.d. pentru a demara o acțiune de executare împotriva Guvernului, societatea suportând costurile și având logistica și experții necesari demarării unei astfel de acțiuni, în timp util, astfel încât să întrerupă termenul de prescripție (08.05.2022)

Cine nu a fost parte din proces poate beneficia de deciziile luate până acum sau de cele care urmează să se ia ca urmare a procesului?

În cazul emiterii Hotărârii de Guvern privind cota și momentul vânzării pachetului de acțiuni Petrom, vor avea dreptul de achiziție și persoanele care nu au fost parte în procesul 8%. Dreptul de a cumpăra acțiuni Petrom vor avea toți salariații care au avut în cartea de muncă drept angajator SNP Petrom (oct.1997-sept. 2004). Cei care nu au făcut parte din proces nu vor avea  dreptul la daunele/penalitățile stabilite de Instanță prin Hotărârea 2370/08.05.2019.

Cei care nu au fost în proces (și teoretic au dreptul) vor beneficia de aceleași drepturi (în ceea ce privește acțiunile) ca și cei care sunt în proces ?

Cei care nu au fost în proces au dreptul la achiziționarea acțiunilor, dar nu au dreptul la penalități.

Se mai pot înscrie oameni în proces? Dacă da, care sunt condițiile?

Cei care nu au făcut parte din proces pot iniția o nouă acțiune, cu condiția să fi fost salariați Petrom în perioada oct. 1997-sept. 2004 (au avut în cartea de muncă drept angajator SNP Petrom), procedura prealabilă și durata unui eventual proces derulându-se pe o perioada mare de timp (ținând cont de cazurile precedente).

Când se vor lua penalitățile?

După publicarea Hotărârii de Guvern și cumpărarea acțiunilor, se va deschide o nouă acțiune pentru stabilirea sumei cuvenite din penalități și ele se vor lua în urma unor proceduri juridice specifice.

Colaborarea cu PetroActive

Mai este timp să semnez contractele de cesiune și asociere?

Societatea își dorește să demareze acțiunea de executare până la jumătatea lunii aprilie 2022, dosarele de executare trebuie întocmite și înaintate până la 08.05.2022 (termenul de prescripție).

Câți bani se vor primi și când?

Pentru dreptul de achiziționare acțiuni, drept cesionat către societatea PetroActive, salariatul Petrom primește jumătate din diferența de preț rezultată prin scăderea din prețul unei acțiuni la momentul vânzării a prețului de ~0,21 lei (prețul /acțiune ce va fi achitat de către societate statului). Salariatul va primi și procente din eventuale sume obținute cu titlul de daune și/sau penalități.

După semnarea contractelor, în 10 zile lucrătoare, salariatul primește 1000 lei avans din drepturile ce-i vor reveni urmare a prevederilor contractului. Avansul nu se restituie și reprezintă o garanție că societatea are tot interesul să demareze toate acțiunile necesare pentru a cumpără acțiunile și a obține daune/penalități.

Există șanse reale să primesc banii (cei 50%, respectiv 30%)?

Da, există șanse reale deoarece:

– Implicăm avocați de top din România și din afară – echipa este formată din avocați cu experiență certificată și reușite demonstrate în procesul de recuperare de creanțe de la Guvernul României.

– Folosim cei mai buni executori judecătoreșți în materie – oferim proceduri legale complete pentru a putea recupera rapid creanțele clienților noștri.

– Mai mulți suntem mai puternici, singuri suntem ignorați – reprezentăm și beneficiem deja de încrederea a peste 5000 de oameni.

– Suntem direct interesați într-un rezultat pozitiv, pentru a finaliza cu succes procedurile de executare silită, așadar vom folosi toate resursele necesare pentru a realiza acest lucru!

Pot să am probleme la locul de muncă dacă semnez cu PetroActive?

Nu, obligația din proiect este strict a Guvernului României către dumneavoastră, și nu a altor persoane juridice, oricare ar fi acestea. Din punct de vedere legal, proiectul 8% se bazează pe o hotărâre judecătorească definitivă al cărei direct beneficiar sunteți. Este numai hotărârea dumneavoastră ce faceți cu drepturile obținute și oricine încearcă să vă forțeze sau să vă amenințe, nu are nici un drept legal sa facă acest lucru.

Ce se întâmplă cu contractul în situația în care se întâmplă ceva cu societatea, de exemplu dacă da faliment? Ce se întâmplă cu avansul de 1000 lei încasat, trebuie restituit?

Suma de 1000 lei, achitată de către PetroActive clientului, nu se restituie. Societatea și-a asigurat necesarul de finanțare până la sfârșitul proiectului, deci nu se pune problema falimentului.

Dacă semnez contractul înseamnă că îmi vând acțiunile cu 1000 lei?

Nu, înseamnă că îți cedezi dreptul de achiziționare. În cazul emiterii Hotărârii de Guvern pentru punerea în vânzare a acțiunilor, nu trebuie să plăteșți aceste acțiuni, societatea o va face pentru ține. Ulterior îți achităm:

a. 50% din profitul obținut în urma comercializării acțiunilor;

b. 30% din profitul obținut în urma încasării penalităților;

c. 50% din profitul rezultat în urma obținerii dividendelor, a dobânzilor și penalităților aferente.

Cei care semnează pot fi obligați să dea banii înapoi la un moment dat, la fel cum se întâmplă acum cu banii primiți  pentru murături?

Conform articolului IV.8 din contract, “În cazul neachitării acțiunilor ce urmează a fi dobândite de la statul român în termenul stabilit de Guvernul României pentru plata contravalorii acțiunilor, cedentul nu va restitui avansul încasat și este îndreptățit să primească restul de preț”.

De ce să semnez cu PetroActive și nu cu avocatul X?

– Avocatul îți ia bani în avans pentru a te reprezenta. PetroActive îți dă 1000 lei în avans, pentru a-ți demonstra încrederea pe care o avem în reușita noastră.

– Avocatul este un terț singular. PetroActive are o echipa formată din avocați de top din România și din afară, alături de cei mai buni executori judecătoreșți în materie.

– Împreună cu avocatul, te vei lupta singur împotriva Guvernului României. Echipa PetroActive reprezintă deja mii de oameni. Mai mulți suntem mai puternici, singuri suntem ignorați!

Unde pot să aflu mai multe informații despre PetroActive?

Pentru a afla mai multe informații despre noi va invităm să vizitați website-ul companiei https://petroactive.ro/ sau pagina de Facebook https://www.facebook.com/petroactivedebtrecovery

Cui pot să mă adresez dacă am întrebări sau neclarități?

Pentru informații suplimentare va rugăm să ne trimiteți un email la office@petroactive.ro

Când se vor lua penalitățile?

După publicarea Hotărârii de Guvern și cumpărarea acțiunilor, se va deschide o nouă acțiune pentru stabilirea sumei cuvenite din penalități și ele se vor lua în urma unor proceduri juridice specifice.

Executarea

Ce reprezintă executarea? Ce se obține prin executare?

Hotărârea de Guvern are termen de prescripție. Prin executare termenul de prescripție se întrerupe și se fac demersuri pentru punerea în aplicare a deciziei obținute 2370/08.05.2019 prin care s-au admis recursurile declarate și a fost admisă cererea de chemare în judecată, fiind obligat Guvernul României să adopte o Hotărâre de Guvern pentru punerea în aplicare a dispozițiilor art. 9 din Anexa 1 la O.U.G nr. 49/1997, astfel cum a fost modificat prin O.G. nr. 55/2003 în vederea vânzării de acțiuni ale OMV Petrom SA, până în  limita a 8% din capitalul social, la același preț la care au fost vândute acțiunile în cadrul procesului de privatizare, sub sancțiunea unor penalități de 1000 lei / zi de întârziere de la dată pronunțării prezenței decizii și până la executarea obligației.

Ce se întâmplă dacă Guvernul nu publică Hotărârea?

În cazul în care nu se întreprind demersurile juridice necesare de executare până la data de 8 mai 2022, dreptul de punere în aplicare a deciziei 2370/08.05.2019 se va pierde. În cazul demarării executării, dacă Guvernul nu publică Hotărârea, se acționează pentru recuperarea penalităților și a altor daune, iar dreptul de punere în aplicare a deciziei 2370/08.05.2019 nu se pierde, deoarece termenul de prescripție se întrerupe.

Ultimele noutăți

Intrebări și răspunsuri

Ce siguranță avem dacă semnăm cu această firmă? Noi ne dorim să aveți siguranța că, o dată ce ați semnat cu noi, lucrurile se vor întâmpla așa cum am spus. ...
Citește mai mult

Nu pierde drepturile caștigate!

Alătură-te unei echipe de profesioniști și celor peste 5000 de oameni care au semnat deja cu noi! Împreună avem șanse mai mari de succes. Contacteză-ne folosind emailul office@petroactive.ro, telefonic la 0772.205.608 (L-V 09-17) sau discută cu unul dintre reprezentanții noștri zonali!