În urma întrunirii consililui de administrație, PetroActive anunță implicarea în Procesul 8%. Până la îndeplinirea termenului de prescripție, respectiv 08.05.2022, prin Decizia nr. 2370/08.05.2019 persoanele îndreptățite au opțiunea de a semna un contract cu PetroActive pentru a Evita pierderea drepturilor obținute.